Ouder en kind coaching

Coaching is een gestructureerd, doelgericht en toekomstgericht proces, waarbij de coach door waarnemen, vragen, confronteren en spiegelen aanzet tot het vergroten van de effectiviteit van de ander door:

  • Bewustwording en persoonlijke groei
  • Het vergroten van zelfvertrouwen
  • Ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

In dit proces zijn de coach en de cliënten beide verantwoordelijk voor de coaching en kiezen er zelf voor.

Kindercoach

Een kindercoach richt zich direct op kinderen en veel minder op volwassenen. Het belang van het kind staat voorop en alle andere belangen zijn daaraan ondergeschikt. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor het kind om zichzelf te mogen zijn en zich op persoonlijke wijze te ontwikkelen.